Kako je navedeno u predlogu izmena i dopuna zakona, intoniranje himne Bože pravde na početku školske godine, 1. septembra uvodi se u cilju “razvijanja nacionalnog identiteta učenika kao i svesti i osećanja pripadnosti Republici Srbiji”.

Obrazovne ustanove koje ne budu poštovale tu obavezu biće novčano kažnjene u rasponu od 100.000 do milion dinara a direktor škole ili odgovorno lice kaznom od 25.000 do 100.000 dinara.

Poslanici su usvojili i zakon o inovacionoj delatnosti kao i izmene i dopune zakona o srednjem i o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.