On je na otvaranju druge konferencije o upravljanju rizicima bezbednosti i finansijskom kriminalu, koju organizuje Erste banka pod sloganom „Sigurnija budućnost (Securing the Future)“, istakao da se u korak sa razvojem tehnologija, razvijaju i načini i metode koje prevaranti i koriste.

„Zbog toga je veoma važno da pratimo nove trendove zaštite od sajber kriminala i da ih kontinuirano unapredjujemo“, kazao je Carić.

Na konferenciji su predstavnici banaka, Udruženja banaka Srbije, državnih institucija, revizorskih kuća, kao i stručnjaci iz oblasti fizičke i informacione bezbednosti razgovarali o sajber kriminalu, socijalnom inženjeringu i upravljanju rizicima finansijskog kriminala, digitalnoj forenzici.

Ukazano je da su prevare sve sofisticiranije i sve teže uočljive i da kroz pravovremenu razmenu znanja i iskustava svi relevantni akteri mogu da steknu uvid u prakse drugih kompanija i institucija, saznaju za nove metode i budu spremni da adekvatno reaguju ukoliko se sajber napadi dese.

Rukovodilac Službe za bezbednost informacija u Udruženju banaka Srbije Darko Šehović je kazao

da pridruživanjem Finansijskom CERT-u banke stiču priliku da formiraju centralnu bazu podataka koja će svim pojedinačnim institucijama pomoći da brže i efikasnije reaguju na sajber incidente.

//