Sindikat Sloga ukazao je da manipulisanje iznosom prosečne zarade nanosi veliku štetu ekonomiji, i apelovao na Republički zavod za statistiku da preispita način na koji se prikupljaju, obrađuju i prezentuju statistički podaci o zaradama, jer takvim rezultatima učestvuju u bezobzirnoj i nečasnoj obmani građana.

“U cilju unapređenja položaja radnika, njihovih zarada i same kupovne moći, Sloga predlaže uvođenje veće transparentnosti u procesu izračunavanja statistike i uključivanje sindikata, javnosti i nezavisnih ekonomskih stručnjaka u razmatranje stanja i donošenje ekonomskih politika koje utiču na zarade i uslove rada”, navedeno je u saopštenju.

Taj sindikat zahteva hitnu reviziju minimalne zarade i novo usklađivanje, ali ne sa potrošačkom korpom već sa realnim uslovima života, kako bi se obezbedila dostojanstvena egzistencija svih radnika budući da, kako je ocenjeno, većina u Srbiji ne živi od prosečne zarade manipulativne statistike.