“Umesto nacionalnog prosperiteta i relativno dobrog socijalnog statusa gradjana, 5. oktobar je bio samo početak ubrzanja pljačkaške tranzicije, pa tako danas imamo uništenu domaću industriju, privredu i poljoprivredu, a Srbija je kroz privid neophodne tržišne ekonomije svedena na ekonomsku i energetsku zavisnost kroz sumnjive investicije, posebno stranih kompanija”, naveli su sidnikati u saopštenju.

“Sloga” dodaje da je “posebno neverovatno” da nije došlo ni do tranformacije državnog sindikata, koji bi trebao da štiti radna prava i bude potpuno finansijski nezavisan od države i poslodavaca, i da kao takav bude ozbiljna protivteža kapitalu i urušavanju radnih i socijalnih prava radnika.

Srbija – piše u saopštenju – “i dalje tapka u mestu, ona se pljačka u svakom smislu, radnici se sve više pretvaraju u zaplašene i poslušne ljude, a što je još gore, po istoj agendi se vaspitavaju buduće generacije da ne pružaju otpor nenormalnosti i gaženju radnih i socijalnih prava”.