Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić je rekla da u Srbiji danas postoji čitav set propisa koji uredjuju oblast civilnog društva, a da je proteklih nekoliko godina regulativa značajno unapredjena.

“Trenutno predstavnici civilnog društva aktivno učestvuju u izradi nove strategije zaštite podataka o ličnosti za period 2023-2030, kao izuzetno važan dokument po kome će Srbija biti jedna od prvih zemalja u Evropi da ga usvoji – a to su etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne inteligencije”, rekla je Brnabić na skupu u Palti Srbija.

Ona je dodala da su u procesu izrade medijskih zakona, u skladu sa medijskom strategijom, uključena medijska i novinarska udruženja.

“Posebno želim da istaknem da je Vlada Srbije 3. februara ove godine usvojila strategiju za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji, kao i dugogodišnji akcioni plan za njeno sprovodjenje”, rekla je premijerka.

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žofre kazao je da je snažno civilno društvo deo vrednosti Evropske unije.

On je naveo da je današnji skup pokazatelj da je civilno društvo “u fokusu”, i da je dobro što skupu prisustvuju ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov i predsednica Vlade Ana Brnabić – jer to pokazuje zainteresovanost vlast za uključenje civilnog društva u donošenje odluka.

Žigmanov je izjavio da je ministarstvo na čijem je čelu uspostavilo uspešnu primenu smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u rad grupe za izradu predoga dokumenata javnih politika i nacrta.

Prema njegovim rečima, u planu je formiranje mehanizama koji će obezbediti partnersku saradnju Vlade sa civilnim društvom – saveta saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.

Žigmanov je dodao da je predvidjeno da članstvo tog tela imenuju predstavnici državnih institucija i predstavnici civilnog društva.

“Prioritet nam je u narednom periodu da nastavimo započete konsultacije sa civilnim društvom oko sastava mandata i drugih ključnih pitanja za uspostavljanje tog tela”, naveo je ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.