Najviše novca na sprovedenom konkursu dobiće Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama – 18,4 miliona dinara, Crveni krst 9,5 miliona i Udruženje psihologa sedam miliona dinara.

Projekat Udruženja gluvih i nagluvih biće podržan sa 2,9 miliona dinara, Saveza slepih i slabovidih 2,8 miliona, Društva za cerebralnu paralizu 2,5 miliona, a Udruženja paraplegičara 2,3 miliona dinara.

Više od milion dinara dobiće još SUBNOR (1,25 miliona) i Udruženje civilnih invalida rata (1,05 miliona dinara).

Ostale fondacije i humanitarne organizacije dobiće od 120.000 dinara (Udruženje osoba sa invaliditetom “Živeti zajedno”) do 500.000 dinara (“Put sredine” i “Otvorena ruka”).