„Ako se društvo kreće u pravcu u kome je neistina jača od istine, neobrazovanje jače od obrazovanja, nepristojnost jača od pristojnosti, a prevara jača od poštenja, takvo društvo gubi osnova i za privredni razvoj“, rekao je Šoškić za list Nova.

Kako je naglasio, bogate zemlje počivaju na tome da u njima dobro obrazovani i zdravi ljudi sa konkurentnim znanjima i veštinama vredno rade u dobro uredjenom sistemu sa pravnom zaštitom, slobodnim tržištem i jakim institucijama.