Takodje na po 20 godina osudjeni su nekadašnji pripadnici SDB Ratko Romić i Miroslav Kurak.

Ova presuda je podudarna po visini kazni koju je Specijalni sud izrekao i prvi put u presudi, koju je ukinuo Apelacioni sud i vratio na ponovno sudjenje, zbog “prekoračenja optužbe”.

Sud je ponovo naveo da je u Ćuruviju pucalo N.N. lice mada je u optužnici navedeno da su neposredni izvršioci Romić i Kurak.

//