Za Predlog rezolucije o usaglašavanju spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije u vidu restriktivnih mera prema Rusiji, koji je podneo predsednik Odbora Borko Stefanović, glasala su dva člana tog tela, jedan je bio protiv, a 12 uzdržano.

Odbor za spoljne poslove nije usvojio ni Preporuke Vladi Srbije o novoj spoljnoj politici, ni Deklaraciju o potrebi jačanja saradnje sa Rusijom na bilateralnom nivou i u međunarodnim organizacijama, ni Predlog rezolucije o zabrani korišćenja jednostranih sankcija kao instrumenata spoljne politike, koje su podneli poslanici desno orijentisanih opozicionih stranaka.

Na sednici Odbora nije usvojena ni Deklaracija o “Srpskom mini-šengenu” kao novom obliku integracije Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, koju su takođe predložili poslanici desno orijentisanih opozicionih stranaka.