Zukorlić je na konferenciji za medije poručio da je SPP “multietnička stranka” koja na izborima, kako je rekao, dobija ogromnu podršku, kako Roma i Aškalija, tako i drugih nacionalnih zajednica.

“To nas je preusmerilo da mi na izborima za nacionalne savete nacionalnih zajednica ne izlazimo samo na koloni bošnjačke nacionalne zajednice, već i drugih. Na predstojećim izborima založićemo se da te dve liste imaju što veći broj glasova da bi politiku SPP-a, koja je politika za interese nacionalnih zajednica, mogli sprovoditi i kroz te nacionalne savete”, naveo je Zukorlić.

Nosilac liste “Za jedinstvo Roma Srbije” Ibro Idić pozvao je pripadnike te manjine da se upišu u poseban birački spisak kako bi na predstojećim izborima mogli da ostvare svoja prava.

Predsednik Centra za edukaciju i afirmaciju Aškalija Muhamed Behrami, koji predvodi listu “Za napredak Aškalija” ocenio je da im je neophodan nacionalni savet koji će raditi na promociji obrazovanja, kuluture, informisanja i jezika te manjine.

“Radili smo u nacionalnom savetu pune četiri godine i jako nam je bitno da nacionalni savet funkcioniše sa ljudima kojima je stalo do njihove zajednice, koji žele da rade za obrazovanje, promociju kulture, informisanje i jezik”, dodao je Behrami.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće sprovedeni 13. novembra ove godine, a biraće se 35 članova romske manjine, kao i 15 članova aškalijske manjine.