Selaković je podsetio da u Australiji živi i radi između 150.000 i 200.000 srpskih državljana, što je bio osnov za zaključenje Sporazuma dve zemlje, ističući da će ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja državljanima Srbije sada biti mnogo lakše, saopštilo je ministarstvo.

Kako je naveo, Sporazumom se reguliše ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, izbegavanje dvostrukog osiguranja za privremeno upućena lica, kao i potpunija zaštitu osiguranika i korisnika prava.

“U skladu sa principom izjednačenosti teritorija, prava iz socijalnog osiguranja stečena na osnovu pravnih propisa jedne države, mogu se koristiti i van njene teritorije, a transfer u državu nastanjenja, odnosno prebivališta, vrši se bez umanjenja visine davanja”, naglasio je Selaković.

On je objasnio da to znači da ukoliko se srpski državljanin, koji je stekao pravo na penziju u Australiji, vrati u Srbiju, Australija će mu i dalje isplaćivati penziju, bez umanjenja visine davanja.

Selaković je istakao da je jedan od najznačajnijih principa ovog Sporazuma, princip sabiranja staža osiguranja.

“Ukoliko navršeni staž osiguranja na teritoriji jedne države ugovornice nije dovoljan za ostvarivanje prava na penziju, ta država uzeće u obzir i staž osiguranja navršen u drugoj državi ugovornici”, ukazao je ministar i dodao da će se u tom slučaju visina penzija određivati srazmerno dužini staža osiguranja u svakoj državi.

On je podsetio da Srbija primenjuje sporazume o socijalnoj sigurnosti sa 32 države i da se u predstojećem periodu očekuje početak primene sporazuma sa Tunisom i Azerbejdžanom, kao i inoviranog sporazuma sa Francuskom.

Ambasador Australije Danijel Emeri zahvalio je srpskom timu na angažovanju, teškom radu i upornosti,  jer je nakon skoro 10 godina pregovaranja, potpisan Sporazum koji je značajan za građane obe zemlje.

“Sporazum će omogućiti državljanima Srbije i Australije, koji su radili u jednoj od zemalja, da steknu prava na davanja iz oblasti socijalne sigurnosti, bez obzira gde žive, što će im omogućiti da se kreću u obe zemlje, bez bojazni da će im pravo na penziju biti uskraćeno”, izjavio je Emeri.

On je izrazio uverenje da će Sporazum ojačati ne samo bilateralne odnose, već i ekonomske veze Srbije i Australije.

Prethodni Sporazum SFRJ i Vlade Komonvelta Australije o boravku i zapošljavanju jugoslovenskih državljana u Australiji, sa aranžmanom Vlade SFRJ i Komonvelta Australije o načinu izbora i uslova putovanja jugoslovenskih državljana u Australiju, bio je potpisan 1970. godine.