Vučić je rekao da su prethodno imali odlične trazgovore o raznim temama, uključujuući i energetiku, naglasivši da dve države imaju “mnogo zajedničkog”.

Naveo je da tu spada da obe “nepokolebljivo čuvaju svoj teritorijni integritet” i medjusobno se pomažu u medjunarodnim forumima.

U Palati Srbija su i predstavnici dveju vlada potpisli više drugih bilateralni sporazuma i memoranduma: o readmisiji, socijalnoj sigurnosti, promociji izvoza i investicija.