Krajem 2022. protiv Srbije je pred Evropskim sudom za ljudska prava bilo oko 1.950 prijava a godinu dana ranije 1.777.

Kada se gleda po broju predstavki u 2022, Srbija je na četvrtom mestu, dok je po broju slučajeva u odnosu na broj stanovnika sa 4.84 prijave na 10.000 stanovnika prva u Evropi, ispred Crne Gore, Moldavije, Hrvatske i Severne Makedonije.

Od ukupnog broja prijava kada je reč o Srbiji ukupno 31 je tokom 2022. okončana presudom, 3.093 prijave su proglašene neprihvatljivim ili brisane (značajno povećanje u odnosu na 1.933 u 2021), a 738 prijava je prebačena vladi.

Kada je reč o presudama statistika je pokazala da je su zemlje sa najvećim brojem prekršaja ustanovljenih presudama 2022. bile Rusija, (u 374 od ukupno 384 presude), Ukrajina (u 141 od 144 presude), Turska ( 73 od 80), Rumunija (72 od 81) i Mađarska (35 od 35).

Tokom prošle godine Eropski sud objavio je 12 poresuda o Srbiji a u 10 presuda je utvrđen najmanje jedan prekršaj, a utvrđene povrede su se uglavnom odnosile na neizvršenje sudskih odluka i na zaštitu imovine, pokazao je izveštaj.