Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu u 2023. godini su podnete 1.522 nove tužbe protiv Srbije, dok ih je 2022. bilo 3.289, a 2021. godine 1.993, saopštio je danas Savet Evrope.

Zemlje sa najviše novih tužbi u 2023. su Turska (8.341), Rumunija (2.821), Ukrajina (2.531), Mađarska (2.469) i Italija (1.957).

Ukupan broj tužbi, protiv svih članica Saveta Evrope, smanjen je za 24 odsto, sa 45.500 u 2022. na 34.650 u prošloj godini, uglavnom zbog manjeg broja prijava iz Rusije, Turske, Srbije i Grčke.

Ako se u obzir uzme i broj stanovnika, protiv Srbije je u 2023. bilo 2,28 novih prijava na 10.000 stanovnika, što je manje nego u dve prethodne godine – 2022. je bilo 4,84 novih tužbi, a 2021. godine 2,9 na 10.000 stanovnika. Evropski prosek iznosi 0,41 tužba na 10.000 stanovnika.

Prema tom kriterijumu, zemlje sa najviše novih prijava u 2023. su Slovenija (4,62 prijave na 10.000 stanovnika), Crna Gora (2,80), Hrvatska (2,63), Moldavija (2,60) i Mađarska (2,57).

Evropski sud za ljudska prava je 2023. doneo 1.014 presuda povezanih sa 6.931 tužbom. Od tih 1.014 presuda, u 892 (88 odsto) je utvrđeno najmanje jedno kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Zemlje sa najvećim brojem presuda u kojima je utvrđeno najmanje jedno kršenje te konvencije su Rusija (216 od 217 presuda), Ukrajina (123 od 130), Turska (72 od 78), Rumunija (58 od 74) i Mađarska (48 od 52).

Procentualno gledano, međutim, Srbija je lošija od svih pomenutih država: po tužbama protiv nje, u 2023. je doneto devet presuda i u svakoj od njih je utvrđeno najmanje jedno kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.