Kako je danas saopštio visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borel (Josep Borrell), Savet EU je 25. februara usvojio odluku (CFSP) 2023/4321 o restriktivnim merama kojom je na listu subjekata i tela koji podležu restriktivnim merama zbog podrivanja ili ugrožavanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine dodato 87 fizičkih lica i 34 subjekta.
Savet EU je 25. februara usvojio i odluku (CFSP) 2023/4341 o dodatnim restriktivnim merama portiv Rusije zbog njenih akcija na destabilizaciji situacije u Ukrajini.

Istoga dana Savet EU usvojio je i odluku (CFSP) 2021/4331kojom je proširena lista pojedinaca, pravnih lica, entiteta u tela pod restriktivnim merama zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava i zloupotreba, kao i odluku (CFSP) 2023/4311 kojom se proširuje lista pojedinaca entiteta i subjekata pod restriktivnim merama zbog situacoije u Maliju.

Sa četiri nove odluke Saveta EU uskladile su se sve ostale zemlje kandidati za članstvo u EU na Zapadnom Balkanu – Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, BiH.

Srbija je jedina zemlja kandidat za članstvo u EU na Zapadnom Balkanu koja se nije uskladila ni sa prethodnih 13 odluka Saveta EU o restriktivnim merama zbog Ukrajine koje su donete u januaru i februaru ove godine i julu, septembru i novembru prošle godine.

Nije se uskladila ni sa odlukom Saveta EU o primeni posebnih mera u borbi protiv terorizma iz jula 2022, kao ni sa odlukama Saveta EU o restriktivnim merama zbog situacije u Iranu usvojenim početkom decembra i u junu 2022.