To je, kako je navedeno, više nego u celoj 2017. godini.

Vrednost izvoza usluga u IKT sektoru 2012. godine iznosila je 375 miliona evra, i do 2023. godine uvećana je gotovo 10 puta, na 3,44 milijarde evra.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija nastaviće, kako je navedeno, sa realizacijom intenzivnih aktivnosti koje za konačni cilj imaju to da ukupan izvoz usluga u IKT sektoru do kraja 2024. godine dostigne iznos od oko četiri milijarde evra.