Oni su u saopštenju za javnost naveli da je posebno važno izgraditi preporuke na lokalnom i nacionalnom nivou kada je u pitanju njihovo zapošljavanje “jer su oni danas predodređeni za radna mesta sa najmanje potrebnim kvalifikacijama“.

„Diskriminacija je prisutna posebno prema Romkinjama koje su nažalost diskriminisane u svojim porodicama, a zatim diskriminisane i u društvu. U promeni njihovog položaja moramo da učestvujemo svi i da se ne pitamo kako žive Romi, već šta smo učinili da oni žive bolje“, dodaje se u saopštenju.

Oni su pripadnicima romske zajednice čestitali ovaj dan, uz želju da Srbija postane društvo prihvatanja, jednakosti i tolerancije za sve njene građane.