“Podsećamo da se zastave stranih država ili organizacija mogu isticati samo u prostorijama u kojima zvanično boravi predstavnik te države ili medjunarodne organizacije i da državni organi moraju da reaguju uvek kada se neka lokalna samouprava ili organizacija ponaša suprotno ovim odredbama”, navodi se u saopštenju.

SRS je pozvala predstavnike vlasti na poštovanje Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne na celoj teritoriji Srbije.

  //