“Zdravstveni sistem naše republike zahteva ozbiljne promene koje će se odnositi na sve vidove zdravstvene zaštite, kao i samu organizaciju zdravstvenog sistema. Počev od rada sa pacijentima, preko kadrovske politike, do zdravstvenog osiguranja”, rekao je Stijak.

On je dodao da se pitanje listi čekanja za operacije može rešiti putem otvaranja novih radnih mesta za lekare, što bi sprečilo i njihov odlazak u inostranstvo.