„Predvidjeno povećanje će sigurno negativno uticati na rad malih i srednjih preduzeća, a samim tim i na zarade zaposlenih“, upozorila je SRS.

Kako su radikali naveli, „povećanje investicionih ulaganja u Srbiji takodje je u vezi sa povoljnom cenom električne energije, pa će povećanje cene i na investiciona ulaganja imati negativan efekat“.

„Predloženo povećanje je neprihvatljivo i zbog toga što nas vlast obaveštava da u državnom budžetu ima dovoljno novca za sve potrebe pa je povećanje cene električne energije neracionalno i nepotrebno“, konstatovla je SRS.

Ova stranka „stranka smatra da Vlada mora voditi računa o svim aspektima svojih odluka jer će povećanje cene električne energije negativno uticati i na kupovnu moć stanovništva“.

//