Srpska radikalna stranka (SRS) upozorila je danas poslanike parlamenta da je njihova obaveza da rade u interesu naroda a ne po nalozima Evropske unije.”Izmene i dopune Zakona o sudijama i Zakona o visokom sudstvu, koje su na današnjem dnevnom redu skupštine, predložene su po nalogu EU u vezi sa aktivnostima iz Revidiranog akcionog plana za Poglavlјe 23, iz oblasti pravosudja i osnovnih prava. Ovim izmenama i dopunama neće se unaprediti rad pravosudnih organa, samo će se ispuniti još jedan u nizu besmislenih zahteva Evropske unije”, navela je SRS u saopštenju.Srpska radikalna stranka je pozvala poslanike da prestanu da rade u interesu Evropske unije i da ne prihvataju bezuslovno svaki predlog evropskih činovnika.”Istovremeno, SRS predlaže Vladi Srbije da pripremi ozbilјnu reformu pravosudja, da Narodnoj skupštini predloži zakone koji će u interesu naroda istinski pobolјšati rad pravosudnih organa i zaštititi nezavisnost i samostalnost pravosudnih organa”, dodaje se.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.