SRS je ocenila da se Zakon o radu mora menjati i prilagoditi realnom stanju u društvu jer je nemoguće da, kako je navela, lekar prekine dežurstvo zato što zakon propisuje da može imati samo 48 prekovremenih radnih časova nedeljno.

„Naknada za prekovremeni rad se ne može zameniti slobodnim danima jer slobodan dan ne može biti zarada za obavljeni posao“, dodali su radikali.