„Predstavnici vlasti ovaj zakon predstavljaju kao vrhunac demokratije, a propisali su da se potpisi za sprovodjenje referenduma i ostvarivanja narodne inicijative moraju overavati kod notara i da se za svaki overeni potpis mora plaćati taksa od 40 dinara“, navela je danas SRS.

Kako je stranka upozorila, „čak i ako 100.000 birača podnese zahtev za održavanje referenduma, to neće biti moguće ako Narodna skupština ne odobri održavanje referenduma, što znači da je zakon samo farsa i da sve zavisi isključivo od skupštinske većine“.

„Zakon reguliše samo način vodjenja referendumske kampanje, što znači da je kampanja za osporavanje referenduma onemogućena, pa srpski radikali smatraju da će ovakav zakon biti samo legalizacija mahinacija vlasti i da neće biti u interesu naroda“, naglasila je SRS.