Iako nova, ta stambena zgrada je već bila ispucala, objavili su mediji.

Inspektori su juče bili na gradilištu i pozvali radnike da odu – rekao je jedan od njih, ali im je šef gradilišta naredio da ostanu.

Guverner Najrobija Džonson Sakađa (Johnson Sakaja) je rekao da bi vlasnika zgrade valjalo uhapsili i optužiti ga za ubistvo, a i da nije imao građevinsku dozvolu. Mediji su izvestili da je vlasnik u bekstvu.