Odbornica SSP u Skupštini grada Tijana Šerbula upozorila je da se na snimcima koje su objavili stanari okolnih kuća, „jasno vidi da se životinje spaljuju u neadekvatnim sanducima, bez zaštitnih maski i to uglavnom noću kada inspekcija ne radi“.

„Zakon jasno nalaže da spalionice za životinje ne smeju da ugrožavaju životnu sredinu i okolinu, odnosno da ne smeju da proizvode buku i neprijatne mirise. I pored toga, nadležni su 2019. godine izdali dozvolu za rad spalionici za koju postoji osnovana bojazan da nema uslove i opremu za kremaciju u skladu sa propisima“, navela je Šerbula a prenela SSP.