U razgovoru sa građankama Beograda povodom 8. marta, predsednica beogradskog odbora SSP Mila Popović upozorila je da je broj ubijenih žena “porastao za 350 odsto u odnosu na isti period prošle godine”, kao i da je većina onih koji su ubili žene, i pre bila prijavljivana za nasilje.

“Zato su svi protokoli koje vlast donosi kako bi pomogla ženama besmisleni pre svega, jer žene nemaju poverenje u institucije. Da bi se to promenilo neophodna je brža intervencija nadležnih kod prijave nasilja i konkretna državna podrška ženama koje prijavljuju nasilje”, navela je Popović.

Ocenila je da država mora uvesti strožu kaznenu politiku za nasilje nad ženama, uključujući ograničenje kretanja za nasilnike, uspostaviti jedinstveni registar nasilnika i stalni nadzor nad njima, i voditi “permanentnu kampanju o nultoj toleranciji prema nasilju nad ženama”.

Predsednica Ženske mreže SSP Ferida Čustović podsetila je da još nije usvojen zakon o alimentacionom fondu koji bi, po njenim rečima, omogućio samohranim majkama i deci finansijsku sigurnost.

“Žene su i dalje manje plaćene za isti posao o čemu svedoči i istraživanje ‘Žene u medijima’ u kome 34,9 odsto ispitanica smatra da za isti rad zarađuje manje od muških kolega”, navela je Čustović.