SSP je dodala u saopštenju da su gradjani Srbije bili „žrtve, a ne agresori“ i da su mesecima živeli pod bombama, kao što danas žive gradjani Ukrajine.