Predsednik Odbora SSP za ekologiju Igor Radošević je u saopštenju naveo da se danas obeležava međunarodni dan reke Save i da „Beograd predstavlja loš primer za ceo sliv“.

Naveo je da je isti odnos i prema Dunavu, te ukazao da je ranije danas „Beograd postao vest u celom svetu po sramoti“.

Podsetio je na medijske navode da je nemački naučnik, koji je plivao Dunavom kako bi niz njegov tok uzimao uzorke vode, odlučio da preskoči Beograd, zbog toga što se godinama u Dunav slivaju fekalije.
Rekao je da Beograd ima 80 kilometara obale „sa 138 lokacija gde se fekalije slivaju u reku“ te naveo da Beogradjani u toj „nezdravoj vodi“ plivaju, a iz Save vodu i piju.

„Beograd nema postrojenja za preradu vodu, a uzrok je što je ova vlast zaledila projekat izgradnje sistema za preradu otpadnih voda“, naveo je Radošević.

Dodao je da je u novembru 2012. završena izgradnja interceptora – tunela od 6,7 kilometara koji je trebalo da sakuplja otpadne voda iz grada i dovodi ih do Velikog sela, gde je trebalo da se izgradi fabrika za preradu otpadnih voda.

Naveo je i da Odbor SSP za ekologiju u svom planu ima izgradnju fabrika za preradu otpadnih voda, u saradnji sa partnerima iz EU.

Dodao je da „EU daje donacije za zelene projekte, kao i za uklanjanje nelegalnih vikendica na Savskom nasipu“.