„Istraživanja pokazuju da je svaka druga žena u Srbiji doživela neki oblik nasilja. Više od polovine devojčica i devojaka u Srbiji bilo je uhodjeno, dok je oko 70 odsto njih doživelo seksualna uznemiravanja. U poslednje dve decenije u našoj zemlji je ubijeno više od 300 žena, a oko 400 dece je ostalo bez majki zbog porodično-partnerskog nasilja“, navela je Čustović u saopštenju povodom Medjunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra.

Ona je dodala da izmene Zakona o sprečavanju nasilja porodici nisu dale odgovarajuće rezultate, jer ne sadrže mere praćenja i nadzora nasilnika, kao ni konkretne mere zaštite i pomoći žrtvama.

„Ženama žrtvama nasilja nije dozvoljeno da promene bravu na stanovima u kojima žive, ukoliko na njih polažu pravo oni koji su ih maltretirali. Takodje, izostaje rad na prevenciji dok tabloidini mediji kreiraju atmosferu u kojoj se nasilje toleriše“, dodala je.

Čustović je rekla da se Ženska mreža SSP zalaže za nultu toleranciju prema nasilju i oštre kazne za nasilnike, prevenciju nasilja uvodjenjem obaveznih predmeta u škole, zaštitu žrtve i njeno egzistencijalno osnaživanje kao i pružanje psihičke pomoći žrtvama.

//