„Srbija je i dalje država sa lošim Zakonom o radu koji štiti isključivo poslodavce, a radnike stavlja u poziciju jeftinih najamnika koji se lako izbacuju na ulicu“, saopštila je SSP.

Po oceni SSP-a, zaposleni u Srbiji u velikom broju i dalje spadaju medju najmanje plaćene u Evropi, često bez plaćenog prekovremenog rada i bez adekvatne zaštite na radu, i uz uskraćeno pravo na sindikalno organizovanje.

SSP je navela da će „promeniti loš zakon o radu u sadejstvu sa svojim partnerima iz Sindikata Sloga i omogućiti plate od kojih može da se dostojanstveno živi, kao i to da se zaposleni više ne tretiraju kao lako zamenjiva kategorija bez sigurnosti posla“.

„Dok god naš čovek ne bude u prilici da ima zaradu od koje može da pokrije više od potrošačke korpe i dok god ne bude u poziciji sigurnosti posla, oslobodjen stranačkog pritiska i ucena koje sprovodi vlast, Srbija neće ozdraviti i ispraviti se“, poručila je SSP.