Krkobabić je povodom izjave ministra finansija Siniše Malog da novca ima i da država može da izdrži sva plaćanja kao što i radi godinama, rekao da je predlog PUPS-a da iznos socijalne penzije ne bude manji od 100 evra, poput zemalja u okruženju.

Socijalna garantovana penzija je poseban vid socijalnog davanja namenjen osobama starijim od 65 godina koje nemaju navršenih 15 godina staža da bi ostvarile pravo na penziju i nisu korisnici socijalne pomoći, nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda, a po rečima Krkobabića među njima je najviše žena sa sela.

“Ovakav vid davanja bila bi potvrda da društvo vrednuje njihov rad i da im se odužuje za sve što su mu dale, gajeći i vaspitavajući decu, radeći u domaćinstvu i poljoprivredi i brinući o svojim porodicama”, rekao je on.