Druga je uvođenje socijalne–garantovane penzije kao posebnog vida socijalnog davanja, u iznosu ne manjem od 100 evra.

Tu pomoć, kako je predložila poslanička grupa PUPS-Solidarnost i pravda, primali bi ljudi stariji od 65 godina koji nemaju navršenih 15 godina staža da bi ostvarile pravo na penziju, nisu korisnici socijalne pomoći, nemaju imovinu niti bilo koji drugi vid prihoda.

“Među njima je najveći broj žena sa sela i ovakav vid davanja bila bi potvrda da društvo vrednuje njihov rad i da im se odužuje za sve što su mu tokom svog životnog veka davale, radeći u domaćinstvima i poljoprivredi”, istakao je Krkobabić.

Inicijativa poslaničke grupe je i stavljanje u funkciju hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav

“Kanal D-T-D bio je i ostao najveći investicioni projekat u SFRJ. Ukupna dužina kanala je 960 kilometara, od čega je plovno 600 kilometara. Bio je i treba da bude kanal probuđene nade”, rekao je Krakobabić.

Kako je naveo, trenutno se tim kanalom navodnjava oko 50.000 hektara, a njegov potencijal je 10 puta veći, odnosno projektovan je za navodnjavanje oko 500.000 hektara i za odvodnjavanje milion hektara.

“Bez navodnjavanja nema visoko produktivne poljoprivrede. U ovim vremenima velikih ekonomskih izazova revitalizacija kanala predstavljala bi izuzetan kapitalni investicioni projekat i imala puno opravdanje”, ocenio je Krkobabić.

Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda će, kako je najavio Karkobabić, u narednom periodu pokrenuti ove inicijative i učestvovati u njihovoj realizaciji.