Miler je nekoliko sati pre nego što će Međunarodni sud pravde u Hagu početi da razmatra tužbu Južne Afrike protiv Izraela rekao da sud “igra vitalnu ulogu u mirnom rešavanju sporova” ali da Izrael ima pravo da se brani.

On je ponovio podršku SAD Izraelu u ratu, pozivajući na više načina za zaštitu civila i da se Izrael pridržava međunarodnog humanitarnog prava. Takođe je osudio zapaljivu retoriku na svim stranama.

U svojoj tužbi Južna Afrika je navela zapaljive opaske izraelskih lidera i vojnih zvaničnika kao indikaciju namere da se počini genocid.