Rukovodilac tog odeljenja Ismail Dupljak kazao je da su zapisnici građevinske komisije, zajedno sa fotografijama, poslati Ministarstvu za javna ulaganja koje će odlučiti o dobitnicima državne pomoći.

“Samo šteta na stambenim objektima, pre svega na kućama za stanovanje, ulazi u program državne pomoći. Za nekoliko dana ćemo znati koliko građana je dobilo pravo na državnu pomoć”, rekao je Dupljak.

Vlada je 13. jula usvojila Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava u maju i junu ove godine, za šta je izdvojila 70 miliona dinara.

Oštećeni objekti biće kategorisani prema stepenu oštećenja, a za svaku kategoriju određen je iznos državne pomoći.

Vlada je krajem juna uvećala iznose državne pomoći za svih pet katergorija oštećenja nastalih u poplavama, pa će domaćinstva koja budu svrstana u prvu kategoriju umesto 120.000 dobiti 200.000 dinara, dok će domaćinstva druge kategorije dobiti 100.000 dinara više.

Za treću kategoriju suma je sa 250.000 dinara uvećana na 400.000 dinara, za četvrtu sa 350.000 na pola miliona, a za krajnju petu kategoriju naknada je sa 600.000 dinara uvećana na 800.000 dinara.