“Stranka je večeras odlučila da ostaje pri usaglašenoj odluci koalicije Srbje protiv nasilja, koalicije NADA i Proglasa, potpisanoj 9. marta, da je potrebno ispuniti minimum uslova da bi se izašlo na izbore i poslednjoj inicijativi ovih entiteta, da se u skladu sa predloženim Ustavnim zakonom, svi lokalni izbori održe na jesen, kako bi se mogle usvojiti i primeniti preporuke ODIHR-a”, naveli su u saopštenju.

Dodali su zahtev da Skupština Srbije usvoji Ustavni zakon, u tekstu koji je predložen jednoglasnom odlukom Proglasa i svake od stranaka koje čine koalicije SPN i NADA, 9. marta 2024. godine.