Sporazum, kojim je omogućena ova stručna praksa za 60 studenata, potpisan je danas između predstavnika ovih državnih institucija, lokalne samouprave i ove visokoškolske ustanove.

Praksa je obezbeđena za studente građevinarstva, arhitekture, računarske tehnike, prava, ekonomije, biologije, filoloških nauka i studijskog programa Vaspitač u predškolskim ustanovama.

Rektor DUNP Bratislav Mirić pohvalio je ovu inicijativu Vlade Srbije i rekao da se ona može sažeti u „dajte mladim i učenim ljudima šansu.“

„Teorijska nastava je samo podloga, koju praksa potvrdi ili je oboji drugačijim bojama. Neobično je važno da studentima završnih godina studija, državni organi ukažu ovakvom saradnjom suštinu i modalitete posla sa kojima će se susresti nakon diplomiranja, a to je i deo svetske prakse i nije ograničena samo na javne uprave“, rekao je Mirić.

Stručna praksa za ovih 60 najboljih studenata trajaće do maja naredne godine.