Neki stručnjaci su ocenili ekonomski učinak Kine.

„Kineska ekonomija porasla je u prvom kvartalu ove godine i prevazišla sva očekivanja uprkos mnoštvu komplikovanih pitanja na međunarodnom planu. Suočena sa pandemijom kakvu nismo videli u ovom veku, Kina preuzima vodeću ulogu u kontroli virusa, obnavljanju proizvodnje i preokretu ekonomskih rezultata sa negativnog na pozitivan rast“, rekao je uzbekistanski stručnjak Tulanbaj Kurbanov.

„Ova mera jačanja ključnih osnova lokalnog tržišta bila je čvrsta osnova kojom se Kina odbranila od najgorih tržišnih šokova“, rekao je Čarls Onunaiju, direktor Centra za kineske studije u Nigeriji.

„Vidimo da je Kina sposobna da podstakne ekonomiju jer ima dovoljno političkog prostora“, rekla je izvršna direktorka MMF-a Kristalina Georgijeva na video konferenciji za novinare tokom prolećnih sastanaka MMF-a i Svetske banke 2022.

Prema podacima državnog zavoda za statistiku u prvom kvartalu 2022. godine BDP Kine porastao je 4,8 odsto na godišnjem nivou.