Praksa za studente na državnim fakultetima trajaće tri meseca, odnosno do 30. juna, sa maksimalno 20 radnih sati u toku radne nedelje, a predvidjeno je i potpisivanje ugovora o obavljanju studentske prakse.

Pored studenata iz Novog Pazara na praksi će biti i 34 studenta sa Univerziteta u Beogradu, 23 u Novom Sadu, 20 u Nišu, 10 u Kragujevcu, i sedam u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici .

Studenti su sami odlučivali u kojim državnim organima žele da obavljaju studentsku praksu, a mogli su da biraju izmedju ministarstava, državnih uprava, jedinica lokalnih vlasti, javnih preduzeća, ustanova i drugih korisnika javnih sredstava.