Mnoge ptice jedu voće i pomažu u rasejavanju pomoću semena u svom izmetu, ali naučnici do sada nisu pronašli direktne dokaze o tome kada je takav odnos životinja i biljaka počeo, navodi agencija Sinhua.

Međutim, istraživači sa Univerziteta Oksford i Kineske akademije nauka smatraju da odgovor na to pitanje može da pruži nekadašnja vrsta ptica džeholornis, dugorepa ptica veličine gavrana koja je živela u Kini u geološkom periodu Donja kreda, pre oko 120 miliona godina. Rezultati studije su objavljeni u onlajn časopisu Ilajf (eLife).

Prema studiji, neke ptice jedu semenke direktno, otvarajući ih ili ih meljujući u stomaku kako bi izvukle hranljive materije iz njih, dok druge ptice gutaju cele semenke kada jedu voće. Ovaj drugi način ishrane omogućava da se seme netaknuto raseje kroz ptičji izmet.

Istraživači su skenirali i rekonstruisali fosilizovanu lobanju džeholornisa, uporedili je sa lobanjama modernih ptica i otkrili da lobanja ranih ptica nije napravljena da drobi seme.

Zatim su uporedili ostatke semena pronađene u fosilu džeholornisa sa semenom koje su jele moderne ptice i otkrili da u prvom slučaju semenje nije bilo zdrobljeno. To ukazuje da je vrsta džeholornis jela cele plodove barem deo godine.

Ukazujući da džeholornis pruža najranije dokaze o konzumiranju voća kod ptica, autori studije navode da ona otvara nove puteve za naučnike da istražuju kako su biljke i ptice mogle da evoluiraju zajedno. Slične analize bi mogle da doprinesu otkrivanju novih informacija o tome kako su druge vrste komunicirale sa svojim okruženjem.