Radiju Sto plus je u tom sudu rečeno da je postupajući sudija oslobađajuću presudu doneo na osnovu četiri dokaza, a da je najvažniji da je Halilović u “slobodnom izlaganju na glavnom pretresu rekao da se tom prilikom nije osetio ugroženo i uplašeno, već uvređeno drskim ponašanjem optuženog”.

“Samim time nisu ostvareni elementi krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti”, rekli su nam u Osnovnom sudu.

Naveli su i da je Halilović davao različite izjave u policiji i tužilaštvu, kao i da je većina svedoka kazala da nisu čuli pretnje optuženog, već samo da je vikao.

Takođe, kazali su i da veštak nije mogao da na video snimku događaja pronađe inkriminišuće reči.

Halilović presudu smatra “ponižavajućom, poražavajućom i očekivanom”.

“Kao i što sam i ranije govorio da ne očekujem pravdu i pravičnost od Osnovnog suda u Novom Pazaru. Ovaj sud je još jednom poslao poruku da siledžije, kriminalci, plaćenici i primitivci mogu slobodno da nasrću na novinare, napadaju ih, vređaju i ponižavaju pred svima i sve to rade uz saradnju sa policijom i nosiocima javnih ovlašćenja”, kazao je on.

Istakao je da se presuda zasniva na nalazu i mišljenju, kako je ocenio, nekompetentnog IT veštaka koji nije mogao sa sigurnošću da utvrdi reči koje mu je uputio okrivljeni, kao i da je postupajući sudija odbio njegov predlog da se angažuje ekspert za analizu audio sadržaja.

Najavio je da će se postupajući tužilac žaliti na tu presudu, a da će on, u svojstvu oštećenog, podneti pismene pritužbe Visokom savetu sudstva, Ministarstvu pravde i Komori sudskih veštaka, kao i da će obavestiti sva relevantna novinarska udruženja i organizacije za zaštitu ljudskih prava.

Incident zbog kojih je vođen postupak pred Osnovnim sudom desio se u vreme epidemije korona virusa, u krugu Opšte bolnice, dok je Halilović intervjuisao građanina koji je štrajkovao glađu nezadovoljan radom te zdravstvene ustanove.