Prijem šećerne repe u fabrikama u Vrbasu, Pećincima i Kovačici počeo je krajem septembra i početkom oktobra.

Iz kompanije Sunoko su poručili da će i ove godine imati dobru sezonu, bez obzira na kasniju setvu i nepovoljne vremenske prilike kao što su suše tokom marta i letnjeg perioda, oštećenja od mrazeva, vetra i pokorice tokom proleća.

Kako je istaknuto, Istraživačko-razvojni centar kompanije svakodnevno radi na rešenjima za dobijanje veće produktivnosti i kvaliteta, a njihova implementacija svakako je doprinela dobrim proizvodnim rezultatima uprkos teškim uslovima tokom vegetacije.

“Šećerna repa je i ove godine pokazala da je kraljica naših polja. Dok su druge kulture značajno podbacile, na vojvodjanskikm poljima očekujemo u proseku preko devet tona šećera po hektaru, što je više za osam odsto od petogodišnjeg proseka koji iznosi 8,3 tona po hektaru”, rekao je direktor kompanije Sunoko Slobodan Košutić.

On je podsetio da je prošle godine kompanija zabeležila rekordni prinos šećera od gotovo 10 tona po hektaru i pored letnje suše.

“Poljoprivrednicima su na početku ove godine bile primamljivije cene drugih ratarskih kultura zbog čega su se opredeljivali da ih više seju. Medjutim, druge kulture, mnogo su osetljivije na sušu, tako da nivo zarade nije bio onakav kakav su očekivali. U tom pogledu je šećerna repa mnogo sigurnija za planiranje likvidnosti, jer nema velikih podbačaja u prinosu i cena je poznata godinu dana unapred”, rekao je Košutić.

Kada je reč o uslovima ugovaranja proizvodnje šećerne repe za 2023. godinu, kompanija nudi cenu od 52 evra po toni plative repe, sa bonusom za proizvodjače koji ostvaruju natprosečnu digestiju.

Imajući u vidu sušu i otežanu situaciju proizvodjača, Sunoko je, kako je saopšteno, doneo odluku da pruži dodatnu podršku poljoprivrednicima i još jednom pokaže da je siguran partner koji brine o svojim dobavljačima.

Kompanija je odredila stimulaciju od 100 evra po hektaru za sve proizvodjače koji su predali repu roda 2022. i potpisali ugovor za 2023.godinu.

Pored toga, prilikom potpisivanja ugovora, kao još jedan vid pomoći proizvodjačima i njihovoj likvidnosti, Sunoko je obezbedio beskamatni avans u iznosu od 500 evra po hektaru.

Uz avans, kompanija im obezbedjuje kvalitetne repromaterijale po najpovoljnijim uslovima na tržištu, podršku za nabavku poljoprivredne mehanizacije i zakup poljoprivrednog zemljišta.

Proizvodjači takodje mogu da računaju na stručnu i savetodavnu pomoć Istraživačko-razvojnog centra i sirovinskog sektora kompanije.

Edukacija i saradnja na polju optimizacije proizvodnje šećerne repe i primene najadekvatnije tehnologije zaštite, za rezultat ima smanjenje troškova proizvodnje, veće prinose i kvalitetniju repu sa većim sadržajem šećera.

“Sunoko je, sa svoja tri proizvodna centra, jedna od najefikasnijih kompanija u industriji šećera u Evropi i regionalni lider u proizvodnji šećera. Svojim proizvodnim kapacitetima u potpunosti podmiruje domaće potrebe za ovim proizvodom i obezbedjuje stabilno snabdevanje srpskog tržišta šećerom”, navela je kompanija.