Našem radiju je iz ovog kabineta rečeno da je ovaj novac namenjen kao pomoć ove godine za unapređenje infrastrukturnih kapaciteta.

Opština Sjenica će za rekonstrukciju dela lokalnog puta prema Pešterskoj visoravni dobiti 5,4 miliona dinara, dok će ostalih pet opština za svoje projekte dobiti po osam miliona dinara.

Ovim novcem opština Tutin kupiće vozilo i opremu za Javno komunalno stambeno preduzeće “Gradac”, dok  će Raška uložiti u unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika.

Prijepolje će osam miliona dinara uložiti za izgradnju sekundarne vodovodne mreže za naselje Mioska, Priboj za nabavku građevinske mašine, a Nova Varoš za nabavku specijalizovanog vozila za probijanje kanalizacije i usisavanje kanalizacionog sadržaja.

Osim ovih šest, novac će dobiti još 36 nedovoljno razvijenih opština u Srbiji, u ukupnom iznosu od 320 miliona dinara.

Odlukom o odobravanju sredstava za Program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Srbije za 2022. godinu, obuhvaćene su jedinice lokalne samouprave koje prema stepenu razvijenosti spadaju u četvrtu grupu, a to su one čiji je stepen razvijenosti ispod 60 odsto republičkog proseka.