NOVI PAZAR- Novopazarski Elektroras saopštio je da ?e sutra, 15. Novembra, bez struje od 10 do 14 ?asova biti ve?i deo grada i okolnih sela. Zbog otklanjanja kvarova na mreži struje ne?e biti u naseljima Svojbor, Gazilar, Šutenovac, Mur, Trnava, Rajeti?e, Paralovo, Bajevica, Hotkovo, Izbice, Kriva?a. Elektroras je saopštio da ?e bez struje sutra biti i naselja Deževski put, Postenje, Batnjik, Podbijelje, kao i delovi ulica Save Kova?evi?a i Stevana Nemanje, industrijska zona, Distrofi?arski centar i Vojna pošta.