NOVI PAZAR- Muslimani sutra slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najzna?ajnija islamska praznika. Ramazanski Bajram je praznik kojim se obeležava kraj posta. Islam u?i da se ?ovek postom uzdiže na najviši stepen moralne i ljudske vrednosti. Po završetku jednomese?nog posta, dolaze dani veselja – dani Bajrama. Prvi dan Ramazanskog Bajrama po?inje jutarnjom molitvom pod nazivom bajram namaz. Organizuju se i javne sve?anosti, ljudi se me?usobno darivaju i razmenjuju se posete ro?aka i prijatelja. Ramazanski Bajram uvek pada 1. ševala (deseti mesec muslimanskog kalendara) i traje tri dana, a vernici ga smatraju "praznikom položenog ispita". Ove godine Bajram po?inje 12. oktobra, nakon završetka Ramazana, meseca posta, tokom kojeg su se muslimani uzdržavali od jela i pi?a, kao i od zlih misli i dela. Svi muslimanski verski praznici ra?unaju se po mese?evoj, a ne po sun?evoj godini.