BEOGRAD/ NOVI PAZAR– Reis-ul-ulemi Islamske zajednice Srbije sa sedištem u Beogradu Ademu Zilki?u sutra ?e u Bajrakli džamiji u Beogradu biti dodeljena menšura (ovlaš?enje) i tim ?inom ?e biti ozvani?en njegov izbor. Kako je na današnjoj konferenciji za novinare rekao generalni sekretar Islamske zajednice Srbije Eldin Aš?eri?, menšura je ?in uru?enja povelje u kojem se daje šerijatsko pravno ovlaš?enje reis-ul-ulemi da zastupa Islamsku zajednicu. Prema njegovim re?ima, Zilki? ?e nakon dodele menšure oti?i u Novi Pazar gde ?e na terenu obi?i imame i dati im podršku. Aš?eri? je kazao i da je poslednja menšura u Beogradu predata 1989. godinu reis-ul-ulemi Muji?u i naglasio da ?e se slede?e godine obeležiti 140 godina priznavanja islama kao zakonite religije u Srbiji. Komentarišu?i ju?erašnju inicijativu srpskog premijera Vojislava Koštunice da sandža?ke stranke pozovu vernike na mir, on je rekao da pozdravlja inicijativu politi?ara i partija da se distanciraju od dešavanja u Islamskoj zajednici Srbije jer je ona sposobna da svoje probleme reši sama. Dodao je da od državnih organa o?ekuju jedino da spre?e nasilje. Aš?eri? je naglasio i da su se ju?e paraleno sa pozivima na smirivanje situacije u Novom Pazaru mogle ?uti i izjave koje su veoma opasne i koje imaju prete?i ton i to od ljudi iz Mešihata Islamske zajednice u Srbiji a u kojima se na direktan ili indirektan na?in poziva na lin?. Muslimanima predstoji praznik Bajram, rekao je on i izrazio nadu da ?e Islamska zajednica Srbije tada staviti ta?ku na probleme sa kojima je suo?ena. Aš?eri? je kazao i da ?e povodom ramazanskog Bajrama reis-ul-ulema Adem Zilki? organizovati prijem u Domu Narodne skupštine Srbije u Beogradu na koji ?e biti pozvani politi?ari, predstavnici diplomatskog kora i verskih zajednica. On je još jednom pozvao vernike da ostanu mirni i dostojanstveni.