Visoka nezaposlenost, teška ekonomska situacija i drastičan pad životnog standarda uslovili su da u opštini Nova Varoš gotovo svaki deseti stanovnik prima neku vrstu socijalne pomoći, izjavila je danas direktorka Centra za socijalni rad Jelena Leković.

U prošloj godini bilo je oko 800 stalnih korisnika pomoći i oko 600 korisnika uglavnom jednokratne novčane pomoći iz opštinskog budžeta. Ukupno 1.400 Novovarošana je primalo neku vrstu pomoći, što je više za oko stotinu u poređenju sa 2012. godinom.

“Jednokratna novčana pomoć odobrava se za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Za ove namene opština je prošle godine izdvojila oko 8,5 miliona dinara, dok je ove godine za takve namene planirano 11 miliona”, rekla je Lekovićeva novinarima.

Poseban problem predstavlja seosko područje, na kome je veliki broj staračkih domaćinstava.

Zato je pojačavanje terenskog rada prioritet, jer je po zlatarskim i javorskim selima znatan broj socijalno ugroženih lica koja nisu u mogućnosti ni da se prijave Centru i ostvare pravo na neki od vidova socijalne zaštite, dodala je ona.

M. Mutabdžija