Svedok, čiji je identitet zaštićen šifrom 4566, izjavio je da mu je OVK, u leto 1998. godine presrela i odvela člana porodice kod sela Drenovac u opštini Orahovac.

Pokušaji svedoka i drugih rođaka da se kod OVK raspitaju o sudbini otetog ili da ga vide ostali su neuspešni.”Delimični posmrtni ostaci otetog pronađeni su godinama kasnije”, preneo je tužilac Metju Holing u sažetku svedokovog iskaza koji je potpuno zatvoren za javnost.

Prema optužnici, u Drenovcu je bio jedan od više od četrdeset pritvora u kojima je OVK držala, zlostavljala, mučila i ubijala Albance koje je smatrala “kolaborantima” sa srpskim vlastima, Srbe i Rome.

Zajedno sa Tačijem, za zlodela nad Albancima, Srbima i Romima, 1998-99, optuženi su tadašnji članovi Glavnog štaba OVK Kadri Veselji (Veseli), Redžep Seljimi (Rexhep Selimi) i Jakup Krasnići (Krasniqi).

U 10 tačaka, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za: progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje (dve tačke) i ubistva (dve tačke).

Ta krivična dela kvalifikovana su, u šest tačaka, kao zločini protiv čovečnosti, a u četiri tačke kao ratni zločini.

Za te zločine, po optužnici, Tači i saoptuženi snose i individualnu i komandnu odgovornost.

Prema optužnici, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu.

Cilj tog zločinačkog poduhvata bilo je preuzimanje kontrole nad celim Kosovom nasiljem nad svima koje je OVK smatrala protivnicima Srbima, Romima i Albancima proglašenim za “izdajnike”, “špijune” i “kolaborante” sa srpskim vlastima.

Kao saučesnici u zločinačkom udruženju, u optužnici su navedeni i oficiri OVK: Azem Sulja (Syla), Ljah Brahimaj (Lahi), Fatmir Ljimaj (Limaj), Sujelman Seljimi (Sylejman), Rustem Mustafa (Rrustem), Šukri Buja (Shukri), Ljatif Gaši (Latif Gashi) i Sabit Geci.

Svi optuženi, koji su uhapšeni na Kosovu 4. i 5. novembra 2020., u prvom pojavljivanju pred sudom, od 9. do 11. novembra te godine, izjavili su da nisu krivi za zločine iz optužnice.

Tači i saoptuženi su od hapšenja u sudskom pritvoru u Sheveningenu (Scheveningen), a sud je više puta odbio njihov zahtev da budu privremeno oslobođeni.