„Protiv jednog od vozača autobusa pokrenut je prekršajni postupak“, navodi se u saopštenju Carine.

Freon spada u supstance čija trgovina i transport podležu posebnim dozvolama Ministarstva za zaštitu životne sredine.