SZO je u dva danas obavljena izveštaja pozvala da se u zemljama članicama sprovedu bolja istraživanja, kako bi se obezbedilo da te žene postanu “vidljive”, odnosno da njihovi problemi naiđu na veće razumevanje i da se izađe u susret njihovim specifičnim potrebama.

Mali broj istraživanja posvećenih tim kategorijama žena pokazuje da su upravo one srazmerno zastupljenije među žrtvama nasilja.

Tako je jedno istraživanje pokazalo da žene sa invaliditetom imaju veći rizik da postanu žrtve partnera i da one čine srazmerno veći udeo među žrtvama seksualnog nasilja.

“Starije žene i one sa invaliditetom su manje zastupljene u većini raspoloživih istraživanja o nasilju nad ženama, što potkopava kapacitet da se izađe u susret njihovim specifičnim potrebama”, izjavila je doktorka Linmari Sardinja, strušnjak SZO i autorka izveštaja.

Ona je naglasila da je razumevanje načina kako nasilje različito pogađa različite žene, i da li, i na koji način traže da im se pomogne, ključno da bi se stavila tačka na svaki oblik nasilja.

Iako je partnersko i seksualno nasilje i dalje najrasprostranjeniji oblik, koji pogađa približno jednu od tri žene, starije žene i žene sa invaliditetom su uz te oblike izložene i drugim, specifičnim oblicima nasilja, koje često vrše i negovatelji ili medicinski radnici.

Takvo nasilje može da se ispolji i kroz prinudu ili dominaciju, kao što je uskraćivanje lekova, medicinskih pomagala ili drugih oblika nege, pa i finansijsko iskorišćavanje.