NOVI PAZARStranka za Sandžak je saopštila da ?e poja?ati aktivnosti na definisanju statusa Sandžaka i bošnja?kog naroda u Srbiji. “Nepoštovanje prava i sloboda manjinskih zajednica može destabilizovati državu i region, zbog toga se u Sandžaku hitno mora posti?i demokratski preobražaj, mir i stabilnost”, navodi ova partija u sapoštenju. Oni su osudili mešanje lokalnih i pojedinih beogradskih grupa u delovanje Islamske zajednice i pokušaje formiranja paralelnih organa Islamske zajednice. Stranka za Sandžak je navela da se zalaže i za ja?e veze izme?u Sandžaka i Bosne i Hercegovine.